Llista de vestals

Relleu on es veuen a les sis vestals. Conservat al Museu Nacional de Palerm.

(Llistat elaborat a partir de: Fraschetti (1984: 102-103) i Saquete (2000: 137-143)).
-Pinaria (època de Tarquini Prisc): Dion. Hal. III, 67, 2.
-Oppia (s. V a. C.): Liv. II, 42, 11; Per. 11; Dion. Hal. VIII, 89, 3-5; Oros. VIII, 13; Hieron., Chron. ad ann. 486.
-Urbinia (s. V a. C.): Dion Hal. IX, 40, 1-3.
-Postumia (s. V a. C.): Liv. IV, 44, 11; Plut., Inin. Util. 6.
-Minucia (s. IV a. C.): Liv, IV, 44,11; VIII, 15, 7.
-Emilia (s. III a. C.): Dion. Hal. II, 66, 3-5; Prop. IV, II, 5; Val. Màx. I, 1, 6.
-Caparronia (s. III a. C.): Oros. IV, 5, 9.
-Tuccia (s. III a. C.): Liv., Per. XX; Dion. Hal II, 69; Plin., Nat. Hist. XXVIII, 22; Val. Màx. VIII, 1; Aug., Civ. Dei, XXII, 11, 3; Tert., Apol. 22, 1-3.
-Floronia (s. III a. C.): Liv., XXII, 57, 2-6; XXIII, 1-6; Plut., Fab. 18, 3; D. C., Hem., fr. 32.
-Sextília (s. III a. C.): Liv., Per. XIV; Oros. IV, 2, 8; Hieron., Chron. ad ann. 276.
-Opímia (s. III a. C.): Liv., XXII, 57, 2-6; XXIII, 1-6; Plut., Fab. 18, 3; D. C., Hem., fr. 32.
-Emilia (s. II a. C.): Liv., Per. LXIII; D. C. XXVI; Plut., Q. R. 83; Macr., Sat. I, 10, 5; Obseq. 97; Ascon., In Milon. 32; Acron., In Hor. Car. I, 6, 30; Cic. De Dom. 136; Brut. 160; Oros. V, 15, 21.
-Anònima I (s. II a. C.): Liv., Per. XLI; Obseq. 62.
-Claudia (s. II a. C.): Suet., Tib. 2, 4; Cic., Cael. XIV, 34; D. C., fr. LXXIV; Val. Màx. V, 4, 6.
-Marcia (s. II a. C.): Liv., Per. LXIII; D. C. XXVI; Plut., Q. R. 83; Macr., Sat. I, 10, 5; Obseq. 97; Ascon., In Milon. 32; Acron., In Hor. Car. I, 6, 30; Cic. De Dom. 136; Brut. 160; Oros. V, 15, 21.
-Licinia (s. II a. C.): Liv., Per. LXIII; D. C. XXVI; Plut., Q. R. 83; Macr., Sat. I, 10, 5; Obseq. 97; Ascon., In Milon. 32; Acron., In Hor. Car. I, 6, 30; Cic. De Dom. 136; Brut. 160; Oros. V, 15, 21.
-Fabia (s. I a. C.): Sall., Catil., XV, 1; Plut., Cat. Min., 19,3; Oros, VI, 3, I; Ascon., Tog. Cand., 99; Cic., In Catil., III, 9; Ad. fam., 14, 2, 2; Brut., 236.
-Popilia (s. I a. C.): Macr., Sat. III, 13.
-Licinia (s. I a. C.): Plut., Cras. I, 2; Macr., Sat. III, 13; Cic., Pro Mur. 73; Brut. 236; In Catil. III, 9.
-Fonteia (s. I a. C.): Cic., Pro Font. XXI, 46-49.
-Perpennia (s. I a. C.): Macr., Sat. III, 13.
-Emilia Lèpida (s. I a. C.): CIL VI, 5477.
-Arruntia (s. I a. C.): Macr., Sat. III, 13.
-Occia (s. I a. C. – I d. C.): Tac., Ann. II, 86.
-Vibidia (s. I a. C. – I d. C.): Tac., Ann. XI, 32, 2; CIL VI, 28768; IG II-III, 3532.
-Laelia (s. I): Tac., Ann. XV, 22, 2.
-Licinia Praetextata (s. I): CIL VI, 32409; 32410.
-Domitia (s. I): Tac., Ann. II, 86.
-Iunia Torquata (s. I): Tac., Ann. III, 69, 6; CIL VI, 2127; 2128; 20788; 20852; SIG 794.
-Cornèlia (s. I): Tac., Ann. IV, 16, 4.
-Cornèlia (s. I): Tac., Ann. XV, 22, 2; CIL VI, 17170.
-Cornèlia (s. I. Mateixa que l’anterior?): Suet., Domit. 8, 3-4; Plin., Ep. IV, 11, 6; Phil., Apoll. VII, 6; D. C. LXVII; Hier., Chron. 217, 3.
-Rubria (s. I): Suet., Nero., 28; Aur. Vict., De Caes., 5, 11.
-Scantia (s. I): Tac., Ann. IV, 16.
-Les dues germanes Aelia Oculata (s. I): Suet., Domit., 8,4; D.C., Epit., LXVII, 3; Phil., Apoll., VII, 6.
-Varronilla (s. I): Suet., Domit., 8,4; D.C., Epit., LXVII, 3; Phil., Apoll., VII, 6.
-Valeria (s. I): IG II-III, 3533.
-Calpurnia Praetextata (s. I): CIL VI, 2146; VI, 32410.
-Aurèlia (s . I): IG II-III, 3534.
-Aurèlia (s. I-II. Mateixa que l’anterior?): CIL VI, 33473.
-Iunia (s. I-II): Plin., Ep. VII, 19, 2.
-Bellicia Modesta (s. I-II): CIL XV, 7129.
-Neratia (s. II?): gema amb inscripció.
-Sossia Màxima (s. II): CIL VI, 2148.
-Ummidia (s. II): Fast. Ostien., fr. XXXI.
-Anònima II (s. II): Fast. Ostien., fr. XXXV.
-Anònima III (s. II): CIL VI, 32425.
-Hedia Terentia Flavola (s. II-III): CIL VI, 130; 2144; 32412; 32413; 32423; 32329.
-Numisia Maximilla (s. II-III): CIL VI, 2129; 31411; 32328; 32329.
-Aurèlia Severa (s. III): D.C., Ep., LXXVIII, 16; Herod., IV, 6, 4.
-Teia Rufina (s. III?): CIL VI, 27132a; 27133; 27134.
-Octavia Honorata (s. III): CIL VI, 2138.
-Iulia Aquilia Severa (s. III): D.C., Ep., LXXX, 9, 3; Herod., V, 6, 2; HA., Heliog., 6, 5.
-Flavia Mamilia (s. III): CIL VI, 2133.
-Vettenia Sabinilla (s. III): CIL VI, 1587.
-Campia Severa (s. III): CIL VI, 2131; 2132.
-Clodia Laeta (s. III): D.C., Ep., LXXVIII, 16; Herod., IV, 6, 4.
-Flavia Publicia (s. III): CIL VI, 2134; 2135; 2147; 32414; 32415; 32416; 32417; 32418; 32419.
-Cannutia Crescentina (s. III): D.C., Ep., LXXVIII, 16; Herod., IV, 6, 4.
-Pomponia Rufina (s. III): D.C., Ep., LXXVIII, 16; Herod., IV, 6, 4.
-Coelia Claudiana (s. III): CIL VI, 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 32420; 32421.
-Terentia Rufilla (s. III-IV): CIL VI, 2135; 2141; 2142; 2143.
-Anònima 4 (s. III-IV): Lact., De mort. 40, 2.
-Anònima 5 (s. IV): CIL VI, 32422.
-Claudia (s. IV): Prud., Perist. II, 527-8.

-Anònima 6 (s. IV): Symm., Ep. IX, 108.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada