La problemàtica de les fonts

Per a conèixer i apropar-se al sacerdoci de Vesta i les seues sacerdotesses per mitjà de la tradició romana, un dels principals problemes que trobem és el particular interès dels autors clàssics en les seues mencions a les verges vestals i en el fet de que no es coneix cap autor antic que haja fet de les vestals l’únic tema del seu estudi (Saquete, 2000: 23 ss.). Quan tractem de cercar en les fonts romanes ens trobem amb que les dades sobre el sacerdoci que han perdurat en el temps no aconsegueixen ubicar la institució en un marc cronològic concret, sinó que la informació que s’extrau d’ella és de caràcter general, sense una perspectiva temporal. A això cal afegir-li el fet de que aquelles que sí inclouen alguna referència temporal són les que es refereixen a un fet concret relacionat amb determinades vestals i no contenen dades esclaridores sobre el sacerdoci. Per aquest motiu és molt difícil extraure una visió evolutiva en la que s’aprecien clarament canvis o novetats en l’evolució dels sacerdoci.

Altre dels problemes són les pròpies fonts, les quals han sofert reelaboracions, amb el qual és complicat conèixer o explicar si aquest material va sofrir algun tipus de canvi amb el transcurs dels segles o si les fonts es van reelaborar sobre falsedats. Per a North (1989: 573), el canvi en els usos religiosos resultava inevitable tot i que es conservaren els rituals. En resum, no és solament el fet de tindre poca informació sobre el sacerdoci respecte a l’evolució i als canvis que es donaren en ell durant tota la seua existència, sinó el tipus de dades que posseïm. En molts casos, els autors s’han basat en informacions d’altres autors, que a la seua vegada s’han recolzat en dades d’autors anteriors.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada