Índex de fonts primàries citades

Més escultures de vestals. Dreta: Roma, Atrium Vestae (U1); Roma, Atrium Vestae (U2); Roma, Antiquario Forense (P6) (Menkacher, 2006: 245).
-Acron., In Hor. Car. I, 6, 30.
-App. B. C. II, 106.
-Ascon., In Milon. 32; Ascon., Tog. Cand., 99.
-Aug., Civ. Dei, XXII, 11, 3.
-Aur. Vict., De Caes., 5, 11.
-Cic. De Dom. 136; Brut. 160; 236; Cael. XIV, 34; In Catil., III, 9; Ad. fam., 14, 2, 2; Pro Mur. 73; Pro Font. XXI, 46-49; De Leg., II, 29; Ad Att., I, 13; De Rep., II, 26-27; III, 17; De Nat. Deor., II, 67; Pro Scau. 48; Phil., I, 14; XIII, 36; Pro Font. 48; Pro Mil. 59.
-CIL VI, 130; 1587; 2127; 2128; 2129; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 2142; 2143; 2144; 2146; 2147; 2148; 5477; 17170; 20788; 20852; 27132a; 27133; 27134; 28768; 31411; 32328; 32329; 32409; 32410; 32412; 32413; 32414; 32415; 32416; 32417; 32418; 32419; 32420; 32421; 32422; 32423; 32425; 33473; XV, 7129.
-CTh XVI, 10, 19.
-D. C., Hem., fr. XXVI; XXXII; LV, 22, 5-6; LXVII; LXXIV; Epit., LXVII, 3; Ep., LXXVIII, 16; LXXX, 9, 3.
-Dion. Hal. I, 76, 3-4; I, 78, 5; II, 64, 5; II, 66, 2-5; II, 67, 3; II, 69; III, 67, 2; VIII, 89, 3-5; IX, 40, 1-4.
-Fast. Ostien., fr. XXXI; XXXV.
-Fest., p. 55 L; 94 L; 124 L; 152 L; 277 L; 448 L; 450 L; 454 L.
-Gai., Inst. I, 130-145.
-Gell., Noc Att. I, 12, 9-18; II, 9; VII, 7, 2-4.
-H. A., Heliog., 6, 5.
-Herod., IV, 6, 4; V, 6, 2
-Hieron., Chron. ad ann. 217, 3; 276; 486.
-IG II-III, 3532; 3533; 3534.
-Lact., De mort. 40, 2.
-Liv. I, 3, 11; I, 20, 2-3; II, 42, 11; III, 67, 2-3; IV, 44, 11; V, 40-41; VIII, 15, 7-8; XXII, 57, 2-6; XXIII, 1-6; XXVI, 27, 4-14; XXVIII, 11, 6-8; Per. XI; XIV; XX; XLI; LXII; LXIII.
-Macr., Sat. I, 10, 5; III, 13.
-Obseq. 62; 97.
-Oros. IV, 2, 8; IV, 5, 9; IV, 639; V, 15, 21; VI, 3, I; VIII, 13.
-Ovid. Fast. II, 379-384; III, 9-50; III, 417-420; IV, 629-640; IV, 721-782; V, 621-2; VI, 267-268; VI, 291-294; VI, 459-460.
-Phil., Apoll. VII, 6.
-Plin., Nat. Hist. VII, 19, 2; VII, 45; XVI, 235; XXVIII, 13; XXVIII, 22; XXVIII, 39.
-Plin. Min., Ep. IV, 11, 6; VII, 19, 2.
-Plut., Inin. Util. 6; Fab. 18, 3; Q. R. 20; 83; Cat. Min., 19, 3; Cras. I, 2; Rom., II-III; Num., IX, 5-13; X, 1-7; XI; XIII, 2; Ant. LVIII, 3.
-Prisc. Inst. VII, 11.
-Prop. IV, II, 5.
-Prud., Perist. II, 525-528; Contra Symm. II, 1065-75; II, 1077-1084; II, 1086-1089; II, 1090-1112.
-Sall., Catil., XV, 1.
-Sen., De ot., 2, 2.
-Serv., Ad. Aen. X, 228.
-SIG 794.
-Suet., Tib. 2, 4; Domit. 8, 3-4; Nero., 28; Aug., 31, 3; 101, 2; Caes., 83, 1.
-Symm., Ep. IX, 108.
-Tac., Ann. II, 86; III, 69, 6; Ann. IV, 16, 4; XI, 32, 2; XV, 22, 2.
-Tert., Apol. 22, 1-3; De Spect., V, 7.
-Ulp. 10, 5.
-Val. Màx. I, 1, 6-8; IV, 4; V, 4, 6; VIII, 1.
-Varr. L. L. V, 74; VI, 21).
-Zos. V, 38, 2.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada