Col·legiats inferiors i dependents

Entre els col·legis inferiors trobem col·legis permanents i provisionals o extraordinaris:

-Permanents: n’hi havia diversos: uns eren els triumvirs penals, col·legi de tres homes dependents del pretor urbà, els quals tenien la tasca de mantenir l’ordre de la ciutat, vigilar als presoners, efectuar arrests i condemnar als criminals; altre col·legi era el dels triumvirs monetaris, encarregats de la direcció de la producció de la moneda; etc.

-Provisionals o extraordinaris: el col·legi dels triumvirs per a la divisió de les terres entre els camperols pobres; els triumvirs per a l’emigració en les colònies; etc.

Pel que fa als dependents, eren un grup de persones al servei dels magistrats. Trobem als dependents (apparitores) i esclaus públics (servi publici). Els dependents eren normalment lliberts a sou que acompanyaven al magistrat (lictors, escrivans, comissionistes, heralds, etc.). Pel que fa als esclaus públics, eren usats per a les tasques menys apetitoses: carcellers, verducs, obrers públics, etc.

Bibliografia

-KOVALIOV, S. I., Historia de Roma (edició revisada i ampliada per Domingo Plácido), Akal, Madrid, 1989 (1ª ed. 1948).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada