El ejército romano

1. Breu assaig sobre l'aportació de l'exèrcit romà al llarg de la història militar al Món Occidental
2. Màquines d'assetjament romanes

2. Monarquia
  1. Formació de l'èxercit
  2. El Rapte de les Sabines: La guerra primitiva en Roma
  3. El Col·legi de Sacerdots de Salis i la seua relació amb l'any natural i la guerra
  4. Les reformes de Servi Tul·li
  5. El primer ejército organizado de Roma: Servio Tulio  
  6. Guerra primitiva en Roma: l'atac de Lars Porsenna i la defensa sobre el Pons Sublicius
3. República